Tâm An tham gia thành viên VICA

Thursday, July 31st, 2014

Công ty Tâm An tham gia hội viên VICA

Ngày 31 tháng 07 năm 2014, Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam đã ban hành quyết định 430/QĐ-VICA về việc kết nạp Công ty làm hội viên. (more…)