Dịch vụ

I. Dịch vụ ghi sổ kế toán và kê khai thuế

Chúng tôi đảm nhiệm việc quản lý tài chính kế toán để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tập trung quản lý sản xuất kinh doanh. Dịch vụ ghi sổ kế toán và kê khai thuế của chúng tôi giúp cho công tác quản trị tài chính, và tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trở nên dễ dàng, với chi phí hợp lý.

Định kỳ chúng tôi sẽ nhận hồ sơ, hóa đơn chứng từ. Đội ngũ kế toán của chúng tôi sẽ thực hiện nhập liệu hạch toán vào phần mềm kế toán và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết. Với công nghệ đám mây, khách hàng có thể truy cập sổ sách, báo cáo từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trên internet với chi phí không cao.
Sổ sách, báo cáo được lập đầy đủ, kịp thời, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

II. Dịch vụ Kế toán trưởng

Với một mức chi phí phù hợp quy mô và nhu cầu, Quý doanh nghiệp có thể có được một kế toán trưởng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu quản trị và quy định pháp luật.

Kế toán trưởng của chúng tôi sẽ thiết lập và quản lý toàn bộ bộ máy kế toán của Quý doanh nghiệp. Tư vấn cho Quý doanh nghiệp các vấn đề về tài chính, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp.

III. Dịch vụ soát xét và tư vấn kế toán

Chúng tôi thực hiện công việc soát xét ở nhiều cấp độ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính và tuân thủ thuế qua nhiều năm hoạt động.

Chúng tôi có thể thực hiện soát xét việc kê khai thuế và lập hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ quy định. Ở cấp độ chi tiết hơn, chúng tôi soát xét hóa đơn chứng từ, đưa ra ý kiến nhận xét và tư vấn về rủi ro thuế và biện pháp khắc phục, chỉnh sửa sai sót nếu có.

IV. Dịch vụ xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp

Chúng tôi thực hiện giúp doanh nghiệp xây dựng bộ máy kế toán hoàn chỉnh từ xây dựng quy trình, quy chế; triển khai phần mềm quản lý; cho đến tuyển dụng và xây dựng bộ máy kế toán.

Hệ thống kế toán được xây dựng không chỉ phục vụ cho việc ghi chép và kê khai thuế. Chúng tôi nhắm tới xây dựng hệ thống hoàn chỉnh cả kế toán quản trị, giúp doanh nghiệp kiểm soát và đánh giá được tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và thông tin kế toán phải phục vụ được cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

V. Dịch vụ đại lý thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp và cá nhân:

  • Kê khai thuế, quyết toán thuế Thuế TNCN;
  • Lập hồ sơ hoàn Thuế GTGT;
  • Soát xét tuân thủ thuế và hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra thuế.

VI. Dịch vụ lao động tiền lương

  • Chúng tôi thực hiện các thủ tục về lao động tiền lương như xây dựng quy chế lương và chế độ đãi ngộ; xây dựng và đăng ký thang lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; thành lập công đoàn; …
  • Chúng tôi lập bảng lương, tính toán các khoản chi trả phù hợp chính sách doanh nghiệp, Luật lao động và pháp luật thuế.
  • Chúng tôi thực hiện các thủ tục khai báo các khoản bảo hiểm bắt buộc như lập hồ sơ đăng ký ban đầu, khai báo tăng giảm, thủ tục trợ cấp thai sản, …

VII. Dịch vụ khác

  • Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài, đăng ký doanh nghiệp trong nước.
  • Chúng tôi tư vấn và thực hiện các thủ tục ban đầu để đưa doanh nghiệp vào hoạt động: thủ tục đăng ký thuế ban đầu, đăng ký hóa đơn, đăng ký khai và nộp thuế điện tử, …